Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych spółka Ebiton24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, poczta Chełmek), NIP 5492452459, REGON 381351158, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000749408, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł.

Cel przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umów zawartych w ramach sklepu internetowego, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów oraz wysyłki newslettera.

Inne podmioty (oprócz Administratora), które mają dostęp do danych osobowych.

Celem dostarczenia zamówienia złożonego w sklepie internetowym dane osobowe mogą być udostępniane firmie kurierskiej wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Rodzaj danych osobowych jakie są gromadzone.

Administrator przetwarza Twój adres e-mail oraz hasło, które zostaje przekazane w momencie zakładania konta. Ponadto w celu założenia konta lub złożenia zamówienia Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę). W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta prosimy o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe przetwarzamy w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży oraz po wyrażeniu odrębnej zgody dane mogą być przesyłane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz/lub za pośrednictwem SMS lub MMS.

Uprawnienia Klienta.

Klient ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – bez podania przyczyny oraz prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz uzyskiwania informacji o zakresie przetwarzania swoich danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe Klienta będą przechowywane do czasu usunięcia konta w sklepie internetowym. Klient posiada prawo usunięcia konta w dowolnym momencie. Dane archiwalne dotyczące transakcji oraz dane osobowe Klienta będą zachowane jeżeli będzie to wymagane przez prawo jak również w przypadku niezakończonego sporu, a także w celu realizacji przysługujących Klientowi praw. Dane osobowe wskazane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu odwołania przez Klienta zgody.

Pliki Cookies.

Witryna sklepu internetowego ebiton24 wykorzystuje pliki typu cookies. Pliki cookies to inaczej niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (najczęściej będzie to komputer, telefon czy tablet). Zawierają one informacje możliwe do odczytania przez podmiot je gromadzący, którym w tym przypadku jest sklep internetowy ebiton24.com. Pliki cookies nie są szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają jego ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu. Zebrane za pomocą plików cookies informacje pozwalają na późniejsza identyfikacje użytkownika dzięki czemu możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie trzeba każdorazowo wpisywać ich w oknie logowania czy dodanych uprzednio produktów do koszyka. Pliki cookies nie zawierają natomiast danych pozwalających na bezpośrednią identyfikację Państwa jako osób, gdyż nie pozwalają na identyfikację tożsamości. Ustawienia dotyczące cookies Klient może zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, tak aby np. każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy są wysyłane na urządzenie końcowe Klienta bądź tez tak, aby były one blokowane. Zazwyczaj przeglądarki domyślnie ustawione są na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność sklepu internetowego ebiton24.

Kontakt.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, prosimy kierować na adres e-mail: support@ebiton24.com

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password